Het Zeiss Video infral systeem is het ultieme precisie instrument om het hoogste comfort voor uw gezichtshulpmiddel te krijgen. Een nadere uitleg voor dit systeem kunt u vinden op.

Cools brillen heeft dit instrument als eerste in Nederland reeds jaren in gebruik en is er van overtuigd dat de huidige hoogwaardige brillenglazen alleen een hoog comfort kunnen geven als deze ook met de passende apparatuur worden aangemeten.

Sinds kort hebben wij een volledige koppeling met alle meet-instrumenten van Carl Zeiss, hierdoor kunnen we zonder tussenkomst van een gebruiker de brillenglazen rechtstreeks in de fabriek bestellen.

Wij nodigen u uit om eens een bezoek te brengen als u twijfels heeft over de juiste stand of kwaliteit van uw brillenglazen. Wij kunnen u snel en correct hierop een antwoord geven.
een afspraak maken