Het bifocale brillenglas staat bekend als het brillenglas met dat maantje. Bifocaal wil niets meer zeggen dan twee sterktes. We hebben een sterkte voor het ver kijken en in het maantje zit een andere sterkte verwerkt voor het lezen.

Het bifocale brillenglas heeft als voordeel dat men twee grote gedeeltes heeft om te kunnen gebruiken, dit geeft meer comfort. Het nadeel hiervan is wel dat alles in een afstand van 3 meter tot 40 cm niet scherp te krijgen is. Om dit op te lossen hebben we het multifocale brillenglas.