Contactlenzen

Oogzorg is wat Cools Brillen vóór heeft met contactlenzen. Maatwerk voor het oog is het succes voor verantwoord dragen van contactlenzen. Het aanpassen van contactlenzen vindt plaats door een gediplomeerd contactlensspecialist, lid van de A.N.V.C.

Bij Cools Brillen kennen we al jaren een uniek aanschaf en onderhoud systeem voor contactlenzen, het Contactlens-Leaseplan. Uiteraard kunt u ook zonder dit systeem uw lenzen kopen.

Het Contactlens-Leaseplan

U betaalt bij aflevering van de lenzen een bedrag voor de contactlenzen en eventuele aanpassingen. Vervolgens spaart u (middels automatisch incasso) maandelijks een bedrag voor de volgende set lenzen. Na (meestal) 6 maanden krijgt u van ons een oproep om een oog- en contactlenscontrole te laten verrichten waarna u de lenzen en vloeistof weer mee krijgt voor de volgende 6 maanden. Omdat u met het leaseplan uw bedrag heeft gespaard, zijn de betalingen voor de controle, contactlenzen en vloeistof reeds gedaan. U kunt te allen tijde stoppen met het systeem waarna verrekening zal plaats vinden.

Wat zijn de voordelen van dit systeem:

  • Door de maandelijkse afschrijving hoeft u niet ineens een groot bedrag te betalen;
  • U krijgt elke 12 of 26 weken een volledige controle van ogen en contactlenzen;
  • U heeft altijd de juiste sterkte en de voor u beste lenzen en vloeistof;
  • Bij breuk krijgt u gratis vervanging van de lens;
  • Bij verlies krijgt u gratis of voor een gering bedrag een nieuwe lens;
  • U krijgt 1x per jaar 1 paar gratis vakantielenzen;
  • U kunt tot een sterkte van 6 dpt vanaf € 125,- een complete bril aanschaffen (bij een hogere sterkte geldt een geringe meerprijs);
  • De prijzen van de lenzen zijn lager dan bij aanschaf zonder leaseplan.