HBO optometrie

Slide

Wij hebben een HBO-optometrist in dienst die oogzorg kan leveren van hoog niveau.

Hij houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Tot de taak van de optometrist behoren oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en het aanmeten van brillen en lenzen.

In onze winkel zal de optometrist er vooral zijn als extra ondersteuning bij oogproblemen, diabetesscreening en glaucoom onderzoek. In sommige gevallen is het mogelijk de spierspanning van het oog stil te leggen om zo een nog nauwkeuriger beeld te krijgen van de sterkte zonder dat de ogen hier invloed op hebben.

Optometrie is een vakgebied in ontwikkeling. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg ontplooit het zich tot een volwaardige beroepsgroep op het gebied van oogzorg. Op het moment zijn er een kleine zevenhonderd optometristen met een opleiding op HBO-niveau, maar dat aantal groeit gestaag.

HBO-optometrist is een wettelijke erkende beroepsgroep binnen de gezondheidszorg. De optometrie is een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende professie binnen de eerstelijns oogzorg. Door bepaalde taken over te nemen van de oogarts, zorgen de optometristen voor kortere wachtlijsten bij ziekenhuizen.

Maak online uw afspraak!

Naar afspraak