Optometrisch onderzoek

Waarom een optometrisch onderzoek?

Bij een standaard oogmeting wordt uw sterkte gemeten voor veraf en dichtbij. Dit kan door een subjectieve en objectieve methode gebeuren. Hiermee kunnen wij u een advies geven voor aanschaf van een bril of contactlenzen.

Wij zijn dan echter nog niet op de hoogte van de gezondheidstoestand van uw ogen. Hierin voorziet het optometrisch onderzoek. Dit is een uitgebreid oogonderzoek en duurt ongeveer 45 minuten.

Het bestaat uit de volgende onderdelen:

Bio-microscopie

Met de bio-microscoop zijn wij in de gelegenheid alle voorste oogsegmenten te onderzoeken door middel van vergrotings- en lichttechniek. De vorming van o.a. grijze staar is hiermee goed te onderzoeken.

Het is mogelijk tijdens dit onderzoek beeldmateriaal te maken voor een eventuele verwijzing naar de specialist.

Oogspierfunctie

We onderzoeken het functioneren van de oogspieren. Disfunctie van de oogspieren kan kenmerkende en/of vage klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid van de ogen, lichtgevoeligheid, een onrustig beeld en soms dubbel zien.

Als blijkt dat een aanvullende correctie nodig is, adviseren wij u een vervolgonderzoek te laten verrichten; de zogenaamde Polatest. Met deze test meten we eventuele oogspierafwijkingen.

Fundusfotografie

De fundus is de achterzijde aan de binnenkant van het oog, ook wel het netvlies genoemd. Het netvlies is het enige gedeelte van het menselijk lichaam waarbij wij direct de bloedvaten in werking kunnen onderzoeken. Het netvlies geeft ons veel informatie. We kunnen het netvlies vanuit verschillende hoeken fotograferen en beeldmateriaal vastleggen voor een eventuele doorverwijzing.

OCT-scan

Met een OCT- (Optical Coherence Tomograph) apparaat worden er beelden gemaakt van de structuren van het oog. Het gaat hierbij meestal om dwarsdoorsneden van het netvlies (de retina). Op deze manier kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht. Bij een OCT scan wordt er voornamelijk gelet op de Macula (de gele vlek, de plaats in het oog waar we details mee waarnemen)en de oogzenuw.

Gezichtsveldtest

Naast het centrale zicht is het zijdelingse (perifere) zicht van belang om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven, met name in het verkeer. Deze test neemt maximaal 15 minuten in beslag. Hierbij kunnen afwijkingen van het gezichtsvermogen vroegtijdig worden geconstateerd. Vooral voor diabetici en mensen met een te hoge oogdruk is dit een zeer waardevolle test.

Oogdrukmeting

De intra-oculaire druk, ofwel de druk in het oog, is van belang voor het welzijn van het oog. Bij een te hoge oogdruk kan schade ontstaan aan de oogzenuw en het netvlies waardoor het zijdelingse gezichtsveld zal afnemen: het zogenaamde glaucoom of groene staar. Het nadeel is dat u een te hoge druk zelf niet voelt.

Zonder contact te maken met het oog zijn wij in staat de interne druk vast te stellen. Wij zullen per oog 3 maal de waarde bepalen.

Cornea-topografie

De techniek gaat steeds verder. Zo zijn wij in staat een topografische afbeelding te maken van het hoornvlies, de cornea. Hiermee krijgen we een beeld van eventuele onregelmatige krommingen die een verminderd of vervormd zicht veroorzaken. Dit onderzoek vindt plaats met een computergestuurd instrument.

Wilt u graag een uitgebreid onderzoek laten verrichten dan is het wenselijk een afspraak te maken.

Voor deze uitgebreide oogmeting vragen wij een kleine bijdrage.

Maak online uw afspraak!

Naar afspraak